Home / Spil ansvarligt - Stop når du synes, din grænse er nået.

Spil ansvarligt

Kend dig selv og dit online casino og spil ansvarligt

Som spiller bør du være opmærksom på, hvad der karakteriseres ved ansvarligt spil – og ikke mindst, hvad der ikke gør. Når du spiller på danske casinoer online, vil du finde en udarbejdet ansvarspolitik, gældende for det enkelte casino, men der er en række grundprincipper, der er spil ansvarligtalment gældende. Det handler dels om din egen spilleadfærd, men selvfølgelig også om dit valg af online casino og spillehallernes licens og ansvarspolitik. Den nemmeste måde at tjekke sikkerheden på et online casino er at se efter Spillemyndighedens logo, der betyder, at stedet har dansk licens, samt at der føres tilsyn fra Spillemyndigheden. Spillemyndighedens logo er let genkendeligt, kig blot efter det runde, blå mærke med Spillemyndighedens stempel. De fleste online casino sider har stemplet placeret nederst på sitet sammen med øvrige samarbejdspartnere samt eventuelle sponsorer.

Spillemyndigheden i Danmark

Spillemyndigheden er en officiel myndighed i Danmark, som hører under Skatteministeriet. Spillemyndigheden har ansvar for at udstede tilladelse til danske spiludbydere samt at føre tilsyn og gøre spil ansvarligt. Herunder regulerer Spillemyndigheden spilmarkedet i Danmark. Kravene til et online casino med dansk licens er, at du som spiller har en rimelig chance for at vinde gevinst, herunder gælder også, at spillets udfald er omfattet af en vis tilfældighed. Derudover skal brugere af et dansk online casino med licens betale indsats for at deltage i spillet. Det online casino skal desuden overholde en række tekniske krav til kontrolsystem og spilsystem samt have en ansvarlig markedsføring. Sikkerheden gælder begge veje, og det betyder, at du som spiller på et online casino skal registreres hos udbyderen som kunde, samt at udbyderen skal sikre sig en række oplysninger om deres spillere. Ligeledes vil mange online casino steder uddanne deres personale i at spotte faresignaler omkring uønsket spilleadfærd blandt brugerne. På denne måde kan du også være mere tryg i selskab med dine eventuelle modspillere via dit online casino, så få en god oplevelse og spil ansvarligt.

Center for Ludomani

Hos Center for Ludomani kan du få gratis rådgivning og hjælp, både til dig selv, men også hvis du er pårørende til en person, du mener spiller for meget. Tilbuddene hos Center for Ludomani er offentligt finansieret og centreret har siden 1992 behandlet mennesker, som ønsker hjælp til at stoppe deres afhængighed af spil. Ligeledes udfører Center for Ludomani forebyggende arbejde i forbindelse med ludomani og rådgiver pårørende til ludomaner. Center for Ludomani fokuser på spillerens adfærd og på, hvorvidt du som spiller selv kan kontrollere din spilleadfærd og stoppe spillet, når du vil. Er du selv spiller, er det en god ide at kende til rammerne for sund spilleadfærd og være opmærksom på de generelle faresignaler, der ofte viser sig, hvis du er på vej til at blive afhængig af spil. Prøv testen hos Center for Ludomani, hvis du er i tvivl. Som pårørende opfordres du til at vise støtte, søge hjælp på dine og din nærmestes vegne, men også at kommunikere klart og sige stop, hvis du mener, at vedkommende spiller for meget. Behandlingen, der tilbydes i forbindelse med ludomani, tager udgangspunkt i blandt andet kognitiv psykologi og har fokus på at ændre adfærd hos spilleren, så han eller hun handler anderledes. Center for Ludomani kan hjælpe med at afklare den afhængiges motiv for at spille – måske er spil en erstatning for et socialt eller psykisk tomrum. Behandlingen fokuserer desuden på at give spilleren redskaber til at handle anderledes og forebygge den adfærd, der kan give tilbagefald. Rent praktisk tilbyder Center for Ludomani behandling i form af samtaler og kursusforløb til spillere. Som pårørende tilbydes du rådgivning og informationsmøder samt et gruppeforløb for pårørende, hvor der er støtte at hente hos andre i samme situation. Som pårørende kan du også tage en test, hvis du er i tvivl, om der er hold i din mistanke.

God Spilleadfærd, god fornøjelse og spil ansvarligt

Kend til god spilleadfærd og spil ansvarligt. Spilleadfærd beskrives ofte på hjemmesiderne hos de danske casinoer. På hjemmesiden hos Center for Ludomani kan du også teste dig selv og din spilleadfærd. Ansvarlig spilleadfærd handler blandt andet om at have et overblik over, hvor meget du spiller, og hvor mange penge, du bruger på spil. Dan dig et overblik og sæt gerne nogle rammer for, hvor meget tid og indsats, du ønsker at bruge på at spille på nettet. Kan du overholde de rammer, du har sat? Hvis ikke, tilbyder de fleste online casino sider, at du kan sætte en beløbsgrænse for din indsats, enten dagligt, ugentligt eller månedligt, så du hele tiden har kontrol over, hvor meget du spiller. God spilleadfærd handler naturligvis om meget mere end penge. Det handler i høj grad også om dit sociale liv og netværk. Vær opmærksom på at prioritere dit sociale liv og dit netværk, selvom du spiller. Tager du en test angående din spilleadfærd, vil du ofte blive spurgt om, hvorvidt du kan komme til at forsømme dit netværk eller fravælge sociale begivenheder til fordel for spil. Kan du nemt stoppe spillet, når du vil? Vælger du et socialt liv med fysisk tilstedeværelse først, frem for at spille? Spiller du kun for underholdningens skyld, uden at det bliver afgørende for din økonomi? Dette er tegn på en sund spilleadfærd.

Spil ansvarligt, vær opmærksom på faresignaler

Mange danske casinoer har trænet deres personale i at genkende faresignaler for en usund spilleadfærd. En af de ting, de ser på, er, om du som spiller kan tåle at tabe – det vil sige, at du ikke har behov for at jagte dine tab. Dette ses blandt andet ved, at spilleren øger sin indsats mere og mere henover en længere periode. Når spillere har brug for at indhente deres tab, hvad end det er på grund af rastløshed og afhængighed, eller fordi deres økonomi er baseret for meget på spillegevinster og tab, er det tegn på usund spilleadfærd. Spil er underholdning og sjov, men det må ikke blive en erstatning for et socialt liv eller for en almindelig indtægt. Spil ansvarligt og for sportens skyld ikke for gevinstens. Rastløshed eller løgne i forbindelse med spil er et andet faresignal. Er det nødvendigt at lyve for familie eller venner, måske i forbindelse med sociale begivenheder eller pengeproblemer? Dette kan være tegn på en begyndende afhængighed. Ligeledes er det godt at være opmærksom på, om du med tiden satser større beløb, eller behovet for satsning af store beløb vokser. Det er altid en god ide at fastsætte en grænse for den tid og den økonomiske indsats, du synes, er rimeligt at bruge på spil – før du går i gang med at spille. Fysiske faresignaler omfatter desuden stress og hovedpine, søvnbesvær og hjertebanken.

Test dig selv som spiller og spil ansvarligt

Hos Center for Ludomani kan du teste dig selv i en anonym test, der kan hjælpe dig med at bedømme din egen spilleadfærd. Spørgsmålene handler om dit forhold til spil, oplever du rastløshed eller økonomiske problemer på grund af spil? Testen spørger endvidere ind til dit sociale liv og forhold til familie og venner. Er det påvirket af dit behov for at spille? Du vil også blive testet på din egen selvkontrol, kan du stoppe når du vil? Overholder du de grænser, du sætter for dig selv og dit spil?

Benyt dig af de forskellige casino siders tilbud og spil ansvarligt

Det er ikke kun de officielle myndigheder, som tilbyder hjælp og rådgivning, når det kommer til ansvarligt spil. Hos de fleste online casino sider med dansk licens, er det let at finde hjælp. Spil ansvarligt og benyt dig af tilbuddet om at fastsætte en beløbsgrænse for dit spil. Er du bruger hos et online casino, opfordres du til at læse stedets ansvarspolitik og ofte til at benytte dig at muligheden for at begrænse det øvre loft for din indsats, for eksempel per uge eller måned. Mange danske casinoer tilbyder selv rådgivning via deres eget serviceteam eller henviser dig til steder, hvor du kan søge hjælp. Oftest vil et serviceteam hos et online casino være trænet i at genkende de klassiske faresignaler ved risikospillere og problemspillere. Det er betegnelser for de spillere, der gradvist brugere flere penge, mere opmærksomhed og tid på spil og eventuelt forsøger at indhente deres tab. Et online casino vil naturligvis ikke kunne genkende de mere personlige og fysiske faresignaler hos en spiller, og det er derfor meget vigtigt, at du som spiller eller pårørende til en spiller, selv er opmærksom. Tilegn dig viden om spilleadfærd og ludomani, vær ærlig over for dig selv og dine omgivelser, søg støtte, hvis du har svært ved at stoppe og prioriter altid socialt fællesskab over spillet, spil ansvarligt. Vær i øvrigt selv opmærksom på de krav, der stilles til dit online casino, husk at tjekke for licens og rådfør dig eventuelt på Spillemyndighedens hjemmeside. Spil ansvarligt, ellers er det ikke sjovt.